Poďakovanie

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č.9/2016 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Krompachy bola FS Krompašan a DFS Krompašanček v roku 2022 poskytnutá dotácia v celkovej sume 2200 €. Poskytnuté prostriedky boli použité na jednotlivé účely:

1. Činnosť FS Krompašan na rok 2022                      400€

2. Činnosť DFS Krompašanček na rok 2022           1500€

3. Stretnutie DFS v Krompachoch                               300€

Touto cestou sa chceme poďakovať mestu Krompachy za podporu a pomoc pri rozvíjaní folklóru v našom meste. Sme hrdí na to, že môžeme reprezentovať mesto Krompachy na podujatiach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a tak šíriť zvyky a tradície našich predkov.

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2022 občianske združenie získalo dotáciu vo výške 400 EUR na činnosť FS Krompašan. Dotácia bola použitá na uhradenie nájmu priestorov krojovne, kúpu krojových doplnkov (kúpa šarišských opaskov k mužským krojom a kúpa dámskych tanečných topánok) a opravu čižiem.

„Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Mesta Krompachy“

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2022 občianske združenie získalo dotáciu vo výške 1.500 EUR na činnosť DFS Krompašanček. Dotácia bola použitá na uhradenie prenájmu tanečných priestorov na chate Pod Roháčkou, kde sa konalo sústredenie DFS v apríli 2022. Ďalej bola dotácia použitá na nákup látok a ostatného materiálu na kroje a na samotné šitie krojov – dievčenské košele, dievčenské vrchné sukne so zásterkou, samostatné spodnice, vrchné sukne a aj zásterky. Z dotácie boli kúpené aj doplnky ku krojom v podobe stúh do vlasov.

„Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Mesta Krompachy“

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2022 občianske združenie získalo dotáciu vo výške 300 EUR na organizáciu Detského festivalu Podzme še hrac v Krompachoch. Dotácia bola použitá na uhradenie autobusovej prepravy detí na festival.

„Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Mesta Krompachy“