Folklórny súbor Krompašan začal svoju históriu písať v roku 1988, kedy p. Alžbeta Cirbusová zakladá folklórny súbor a stáva sa jeho prvou choreografkou. Súboru dala do vienka povinnosť zachovávať a rozvíjať ľudový tanec, piesne a zvyky, z oblasti dolného Spiša, z okolia Krompách.    

Na začiatku mal súbor 14 členov. V súčasnosti má súbor asi 20 členov a okrem speváckej a tanečnej zložky má súbor aj vlastnú ľudovú hudbu. Vekový priemer priemer členov súboru je cca 18 rokov.

Od svojho vzniku FS pôsobil pri Mestskom kultúrnom stredisku v Krompachoch, ktorý mu poskytoval priestor na tanečné skúšky ako i priestory na vystúpenia. V súčasnosti FS pôsobí ako občianske združenie „FS KROMPAŠAN – združenie priateľov ľudových tradícií“ a jeho činnosť zastrešuje mestský úrad v Krompachoch.

Od roku 1988 do roku 1993 súbor pracuje pod vedením zakladateľky a choreografky p. Cirbusovej. V roku 1993 sa choreografmi stávajú Žofia Jenčová a Jozef Galdun. V roku 1996 ich vystriedal Ondrej Ondzik. Od jesene roku 1997 súbor vedie súčasný umelecký vedúci súboru Henrich Papcun . Súbor spolupracuje s externými choreografmiŠtefanom Ferencom, Michalom Nogom a Radovanom Michalovom.

FS sa pravidelne zúčastňuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, príležitostných oslavách, jarmokoch. Medzi najvýznamnejšie patrí pravidelná účasť na “Spišských slávnostiach”, ktoré organizuje Spišské osvetové stredisko. FS reprezentoval Dom kultúry a mesto Krompachy v Békešskej Čabe v Maďarsku, ale aj na festivaloch v Nemecku, Poľsku a Taliansku, Belgicku, Českej republike a Turecku. Súbor taktiež spolupracuje s rôznymi cestovnými kanceláriami a organizuje vystúpenia pre rôzne zahraničné zájazdy. V priebehu roka súbor absolvuje približne 30 vystúpení.

FS od svojho vzniku sa zúčastňuje rôznych súťaží s folklórnou tematikou. Medzi najúspešnejšie vystúpenia sa radí okresná spevácka prehliadka z roku 1997, z ktorej speváčky so speváckym blokom „Vichodzi slunečko“ postúpili na krajské kolo do Michaloviec. V roku 1999 súbor opäť postúpil na krajskú súťaž do Košíc, tento krát s tanečným blokom „Pri hudakoch“.

   Najúspešnejším rokom bol rok 2001-2002, keď súbor postúpil s veľkou choreografiou „V Raslavicoch pri hudakoch“ na krajskú súťaž do Košíc a s malou choreografiou „Kupovanie party“ až na celoslovenskú súťaž do Liptovského Hrádku.

Členovia súboru sa zúčastňujú rôznych školení a kurzov, škôl tanca, ktoré organizuje NOC alebo súbory. Členovia súboru sa tiež venujú vyhľadávaniu piesní a tancov.

Medzi významných členov patrili Žofia Jenčová, ktorá v súčasnosti pôsobí v speváckom kvartete „Sestry Jenčové“. Ďalšími významnými osobnosťami boli členovia ľudovej hudby, pôsobiacej pri FS, Jozef Salánci, Miroslav Baloga a Ondrej Ondzik. Z tanečnej zložky vzišli osobnosti ako Ladislav Kopanec, Cyprián Papcun, Peter Pella a Laura Thánová.

Do repertoáru FS patria tance z oblasti Spiša a Šariša. Čerpá z oblasti Krompách, Margecian, Bystrian, Žakaroviec a Raslavíc.

FS nahral videozáznam na Spišskom Hrade, ktorý zachytáva časť z jeho repertoáru. Taktiež má k dispozícií interné hudobné CD.