Poďakovanie

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č.9/2016 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Krompachy, bola FS Krompašan a DFS Krompašanček v roku 2018 poskytnutá dotácia v celkovej sume 4 200€. Týmto sa chceme poďakovať mestu Krompachy za podporu a pomoc pri rozvíjaní mladých talentov a kultúrnych tradícií v našom meste.