Poďakovanie

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č.9/2016 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Krompachy, bola FS Krompašan a DFS Krompašanček v roku 2018 poskytnutá dotácia v celkovej sume 4 200€. Poskytnuté prostriedky boli použité na jednotlivé účely:

1. Doprava pre FS Krompašan do zahraničia

2. Doplnenie krojových častí pre DFS Krompašanček

3. Doplnenie krojových častí pre FS Krompašan

4. Sústredenie pre FS Krompašan

5. Sústredenie pre DFS Krompašanček

6. Technické zabezpečenie pre FS Krompašan a DFS Krompašanček

Touto cestou sa chceme poďakovať mestu Krompachy za podporu a pomoc pri rozvíjaní folklóru v našom meste. Sme hrdí na to, že môžeme reprezentovať mesto Krompachy na podujatiach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a tak šíriť zvyky a tradície našich predkov.