Poďakovanie

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č.9/2016 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Krompachy, bola FS Krompašan a DFS Krompašanček v roku 2019 poskytnutá dotácia v celkovej sume 2500 €. Poskytnuté prostriedky boli použité na jednotlivé účely:

1. Doprava FS Krompašan do zahraničia                                       300€

2. Materiálno technické zabezpečenie pre FS Krompašan         200€

3. Nákup krojových časti pre DFS Krompašanček                       500€

4. Nákup a oprava krojových časti pre FS Krompašan             1000€

5. Sústredenie DFS Krompašanček                                                  200€

6. Sústredenie FS Krompašan                                                           300€

Touto cestou sa chceme poďakovať mestu Krompachy za podporu a pomoc pri rozvíjaní folklóru v našom meste. Sme hrdí na to, že môžeme reprezentovať mesto Krompachy na podujatiach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a tak šíriť zvyky a tradície našich predkov.