Poďakovanie

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č.9/2016 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Krompachy bola FS Krompašan a DFS Krompašanček v roku 2021 poskytnutá dotácia v celkovej sume 2000 €. Poskytnuté prostriedky boli použité na jednotlivé účely:

1. Činnosť FS Krompašan na rok 2021                      500€

2. Činnosť DFS Krompašanček na rok 2021           1500€

Touto cestou sa chceme poďakovať mestu Krompachy za podporu a pomoc pri rozvíjaní folklóru v našom meste. Sme hrdí na to, že môžeme reprezentovať mesto Krompachy na podujatiach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a tak šíriť zvyky a tradície našich predkov.